ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ З АКВАБАЙКУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

(затверджено протоколом №56 від 10.04.2019 засідання президії ВГО "Українська Федерація Аквабайка")

 

             

        Загальні правила проведення змагань з аквабайку на території України (далі – Правила),  що розроблені на основі правил Міжнародного союзу водно-моторного спорту (UIM) і рекомендацій Міжнародної асоціації водометних спортивних суден (IJSBA), є нормативним документом при проведенні Всеукраїнською громадською організацією «Українська Федерація Аквабайку»  (далі – ВГО  «УФА») будь-яких офіційних змагань з аквабайку на території України.

1. Цілі і завдання проведення змагань

Змагання з аквабайку проводяться з метою розвитку і популяризації виду спорту.

При проведенні змагань з аквабайку вирішуються такі завдання:

    • виявлення сильніших спортсменів для комплектування збірних команд аквабайку України;

    • сприяння розвитку масовості і зростання спортивних результатів;

    • розширення кола тих, хто займається аквабайком;

    • підвищення спортивної майстерності діючих спортсменів;

    • об'єднання зусиль членів Української Федерації Аквабайку, всіх зацікавлених організацій та клубів у розвитку  спорту на території України.

1.1 Загальні положення змагань і їх статус

1.1.1. Змагання, включені до Єдиного календарного плану всеукраїнських і міжнародних заходів, календарного плану Української Федерації Аквабайку, всеукраїнських спортивних суспільств, відомств, за узгодженням із федераціями з цих видів спорту, а також включені в перелік додаткових змагань, узгоджених з єдиною спортивною класифікацією України (далі – ЄСКУ).

1.1.2 Всеукраїнські змагання з аквабайку проводить Українська Федерація Аквабайку на підставі статуту ВГО «УФА» (свідоцтво про реєстрацію № 3798 від 10.08.2012).

1.2 Права на проведення

1.2.1 Права на проведення всеукраїнських змагань належать Міністерству освіти і науки України, Міністерству молоді та спорту України й Українській Федерації Аквабайку (далі – УФА України).

1.2.2 Права на спонсорську підтримку всеукраїнських, офіційних змагань з аквабайку та супутніх заходів надаються тільки після підписання з УФА України відповідних документів.

1.2.3 УФА України дає дозвіл клубу (організації), що приймає офіційні змагання, на продаж супутніх товарів і сувенірів із символікою заходу.

1.2.4 Права на повний або частковий телевізійний показ офіційних всеукраїнських і міжнародних (що проводяться в Україні) змагань з аквабайку належать тільки УФА України.

1.3 Ранг змагань

1.3.1 Ранг «Чемпіонат», «Кубок» України визначаються включенням змагань в єдиний календарний план всеукраїнських і міжнародних спортивних заходів.

1.3.2 Чемпіонат – змагання серед сильніших спортсменів (команд), правила участі та вік яких визначаються положенням про змагання.

1.3.3 Офіційні змагання проводяться тільки на трасах, узгоджених з УФА України,  відповідно до правил УФА України і цими положеннями.

1.4 Спортивні розряди

1.4.1 Відповідно до розрядних норм і вимог ЄСКУ за підсумками всіх офіційних спортивних заходів, включених в Єдиний календарний план всеукраїнських і міжнародних заходів, спортсменам присвоюються спортивні розряди і звання.

1.5 Терміни і місця проведення змагань

1.5.1 Терміни і місця проведення змагань визначаються Єдиним календарним планом всеукраїнських і міжнародних спортивних заходів УФА України.

1.5.2 Визначення точних місць і термінів проведення змагання проводиться УФА України на підставі отриманих заявок від організаторів на місцях і за наслідками інспекційного огляду (у разі потреби) місця проведення представниками УФА України.

1.5.3 УФА України укладає угоду з організатором, в якій чітко визначаються всі технічні та організаційні моменти підготовки та проведення  конкретного спортивного заходу.

1.5.4 Угода регулює відносини сторін з питань відповідальності за підготовку місць, медобслуговування, матеріально-технічного забезпечення, організацію прийому учасників, розміщення офіційних осіб, учасників і суддів, забезпечення заходів безпеки, організацію освітлення в ЗМІ тощо.

1.6 Ліцензія пілота

1.6.1 Ліцензія пілота видається УФА на один рік. Умови отримання ліцензії описано на сайті.

1.6.2 Ліцензія пілота Федерації  має бути надана на першу вимогу (наприклад, під час реєстрації в змаганнях на сайті).

1.6.3 Рекомендуємо зберігати картку проходження медкомісії змагань разом з ліцензією пілота.

2.  Програма змагань

2.1 Контроль Федерації

2.1.1  Федерація  створила правила, згідно з якими санкціонуються, організовуються та проводяться: санкціоновані змагання; стандарти відбору та проведення змагань та офіційних подій; вимоги до придатності та підготовки плавзасобів; правила щорічної серії змагань.

2.2 Основні положення правил змагань

2.2.1 Офіційні правила Федерації, що подані в цих правилах, мають на меті створення єдиних правил проведення змагань. Ці правила регулюють умови змагань для всіх учасників в усіх класах.

2.2.2 Неможливо написати особисті правила, які б регулювали всі можливі обставини. Тому ці основні  положення Правил змагань надають Головному судді, який має слідкувати за ходом перегонів та справедливо судити, всі права та зобов’язання. З метою створення справедливих умов змагань, на Головного суддю покладається відповідальність тлумачити писані та неписані правила. Рішення Головного судді має бути обов’язковим для всіх учасників.

2.2.3   Час від часу Федерація може публікувати тлумачення писаних і неписаних правил змагань. Ці тлумачення є обов’язковими для виконання всіма членами Федерації.

2.2.4    Відповідно до основних положень Правил змагань всі інші зміни, модифікації та зміни місця проведення змагань, які не зазначені письмово у Правилах, не є легальними.

2.2.5    Будь-який член організації, який не має доступу до Правил або має запитання, може звернутися до Федерації за інформацією та роз’ясненнями.

2.3 Відповідність правил

2.3.1  Правила та вимоги, що подані нижче, створені з метою відповідного рівня проведення спортивних змагань та запровадження найприйнятніших вимог до них. Ці Правила стосуються всіх змагань та заходів, що проводяться під егідою УФА. Для участі в змаганнях всі члени Федерації мають бути ознайомлені з цими Правилами.

2.4 Безпека

2.4.1  Ці Правила змагань створені як керівництво з проведення змагань з виду спорту відповідно до загальних правил. Правила, що стосуються безпеки, розроблені для того, щоб впевнитися, що всі учасники мають базові знання з техніки безпеки, але представники Федерації не повторюють ці правила, якщо вони виконуються. Більш того, кожен учасник змагань, що проводяться під егідою Федерації, має особисто оцінювати безпечність свого транспортного засобу та умов змагань, а також усвідомлювати можливий ризик.

2.4.2  Кожен учасник сам відповідальний за технічний стан свого плавзасобу та за свою компетентність у керуванні ним.

2.4.3  Кожен учасник сам несе матеріальну відповідальність за своє майно на змаганнях.

2.4.4  Кожен учасник на змаганнях сам несе відповідальність за своє життя.

2.5 Виконання правил

2.5.1 Ці Правила стосуються всіх учасників та класів змагань, якщо тільки не було внесено інших поправок. Всі учасники змагань та персонал, включаючи власників, механіків, технічну команду, спонсорів та організаторів, мають бути ознайомлені з цими Правилами та їх дотримуватись.

3. Санкціонування подій

3.1. Санкціонування перегонів

3.1.1  Ім’я, емблема та офіційна печатка Федерації можуть асоціюватись тільки зі змаганнями, що санкціоновані та затверджені Федерацією.

3.2  Санкціонування інших заходів

3.2.1  Інші заходи – це ті заходи, які не описані правилами, зазначеними в цих Правилах, але які якось інакше стосуються стандартів, встановлених Федерацією. Для затвердження необхідно укласти договір із Федерацією та представником Федерації на цьому заході.

3.3 Подання прохання про санкціонування

3.3.1 Санкція на проведення змагань може бути видана тільки Федерацією  після заповнення необхідних форм.

3.3.2 Форми для подання прохання про санкціонування можна отримати в офісі та на сайті Федерації.

3.3.3 Санкцію не можна передати або надати без дозволу Федерації  і вона може бути використана в день, назначений або перенесений Федерацією.

3.3.4 Всі санкції мають відповідати всім вимогам національного, місцевого законодавства. Це включає в себе всі необхідні дозволи.

3.3.5 Представники Федерації  мають право відмовити у санкції або відібрати її з причин, які, на їх думку, є важливими для подальшого розвитку спорту, або забезпечення безпеки змагань, включаючи порушення будь-яких нижче зазначених правил та норм.

3.3.6 Щоб бути санкціонованим, кожне змагання має бути підкріпленим санкцією в письмовому вигляді.

3.4 Процедура санкціонування

3.4.1  Якщо ви плануєте проведення заходу або робите запит про дату проведення  у  Федерації або одній з її філій, то такий запит має бути поданий у письмовому вигляді щонайменше за 45 діб до проведення заходу.

3.5 Загальні правила санкціонування

3.5.1 Всі організатори, які подають запит про санкціонування Федерацією, мають дотримуватись всіх правил Федерації. У разі континентальних або національних змагань, кубків та ін., Федерація може вносити деякі зміни в ці Правила.

3.5.2 Федерація є єдиною  спортивною організацією, яка може створювати та запроваджувати правила для контролю змагань з виду спорту, їх організації та санкціонування, та є остаточною інстанцією, яка вирішує всі суперечності.

3.5.3 У разі непорозумінь стосовно правил проведення змагань, санкціонованих Федерацією, вирішальним є рішення Федерації.

3.5.4 Всі організатори, національні клуби, асоціації або філії Федерації, які пов’язані з нею, мають знати та виконувати всі правила та норми, встановлені Федерацією.

3.5.5 Будь-яка особа або група осіб, які організовують або беруть участь у змаганнях мають:

   1)  бути ознайомленими з Правилами, статутом та нормами Федерації;

   2) виконувати всі правила та норми, зазначені нижче, а також всі рішення керівництва Федерації. У разі невиконання цих зобов’язань, ліцензія/санкція будь-якої особи або групи осіб, які організовують або беруть участь у змаганнях, може бути анульована, і/або на цих осіб може бути накладено штраф, а також будь-який організатор, учасник, особа можуть бути виключені зі змагань тимчасово або остаточно.

3.5.7  Санкція Федерації на організацію заходу базується на інформації, наданій організатором, а також на якості вже проведених заходів. Представники Федерації мають бути впевнені, що організатор здатен та має достатній досвід для проведення подібного роду заходів на високому професійному рівні, а також з дотриманням всіх норм безпеки. Щоб запит про санкціонування був прийнятий до розгляду, організатор має:

- виконати всі вимоги Федерації щодо обладнання, такого, як буї, облаштування стартової лінії тощо;

- слідувати всім правилам, зазначеним в Основних положеннях та правилах змагань Федерації;

- всі операції та заходи мають проводитись відповідно до статуту Федерації;

- виконати всі вимоги Федерації щодо організації заходу;

- мати налагоджені зв’язки із Федерацією.

3.5.8 Чемпіонат та додаткові заходи мають бути схвалені Федерацією. Класи суден, що беруть участь у змаганнях, обираються Федерацією.

3.5.9 Організатор не має права проводити або рекламувати подію, таку, як Чемпіонат, або з іншою назвою, яку Федерація може визнати світового масштабу, національного або міжнародного, без письмового дозволу Федерації. Заходи під назвою «Благодійні перегони» також мають бути дозволені Федерацією.

3.5.10 Логотип  Федерації має бути присутній в усіх друкованих виданнях заходу, включаючи рекламні. На радіо та в телерекламі заходу мають бути присутні слова: «Санкціоновано Українською Федерацією Аквабайку».

3.5.11 Розклад заходу має бути надісланий до офісу Федерації у строк, який Федерація встановлює щорічно для своїх філій та організаторів змагань. Таким чином, цей розклад має бути включений до офіційного розкладу заходів Федерації. Федерація може висунути додаткові вимоги, які мають бути виконані в певний строк. Це не означає гарантування санкції, але надасть організатору перевагу в разі виникнення конфліктів.  Поява дати проведення заходу в друкованих виданнях не обов’язково означає надання цьому заходу санкції.

У разі виникнення конфлікту між двома заходами, то такий, що має довшу історію, матиме перевагу. Однак, Федерація залишає за собою право визначати дату проведення національних та світових чемпіонатів.

3.5.12 Федерація має право анулювати санкцію, яка вже була надана, з причин, які, на думку представників Федерації, сприяють розвитку спорту, в інтересах учасників змагань, включаючи порушення правил та вимог Федерації.

4. Омологація

4.1 Омологація

4.1.1 Технічна комісія УФА погоджує  моделі та придатність плавзасобів для використання під час змагань. Кожен плавзасіб, погоджений технічною комісією УФА, може використовуватись у змаганнях певного класу, відповідно до робочого об’єму циліндрів двигуна.

4.1.2 «Гідроцикл» є судном, в якому використовується двигун, вмонтований на борту судна, та  використовує водомет для перетворення енергії двигуна в кінетичну енергії судна. Він створений так, щоб особа, що керує плавзасобом, сиділа, стояла, або стояла навколішки в судні, але не всередині нього. Судно керується за допомогою повністю закритої керівної системи.

4.1.3 Федерація розділяє плавзасоби на три гоночні класи: Ski Division, Freestyle та Runabout.

4.1.4 Для того, щоб гідроцикл з двотактним двигуном був визнаний придатним для змагань у класі човнів Ski Division, його об’єм двигуна не має перевищувати 1 300 см3. Об’єм  у будь-яких плавзасобах Ski Division з чотиритактним двигуном з нагнітачем та турбонагнітачем не має перевищувати 1800 см3.

4.1.5 Для того, щоб гідроцикл з чотиритактним двигуном був визнаний придатним для змагань у класі Runabout, його об’єм двигуна не має перевищувати 2 000 см3. Максимальний об’єм для двотактового двигуна може бути не більше 1 300 см3.

4.2 SKI DIVISION

4.2.1 До плавзасобів Ski Division належать такі човни, на яких кермач стоїть і керує човном, та мають відповідати таким нормам:

1) суха вага не має бути менше ніж 114 кг;

2) загальна довжина судна не має бути більш ніж 266 см;

3) ширина корпусу повинна бути між 50 см та 77 см;

4) корпус має складатися не менш ніж з 15 % плавучих матеріалів;

5) плита водомета і сопло не мають виходити більш ніж 12,7 см від крайньої точки палуби;

6) забортна решітка водомета не має виступати більш ніж 12 мм від площини корпусу, де вона встановлюється.

4.2.2 Ski Division ділиться на три класи:SUPERSTOCK, LITES 2T та OPEN.

4.2.3    До змагань у класі SUPERSTOCK допускаються такі судна:
KAWASAKI SXR 1500 – у заводській комплектації (OEM), крім дозволених модифікацій (рульова колонка, руль, ручки, курок, імпелер, решітка, плита, задні спонсони, наклейки та коври).Заміна електронного блока керування заборонена але будь яке програмування не регламентуються. Модифікації стандартного електрообладнання заборонена крім встановлення кнопки та  електричної помпи для відкачки води.   
BENELLI HYDROSPACE  – max 750 cc, 4T.

BENELLI HYDROSPACE BULLET – max 750 cc, 4T.
ZAPATA 950 – max 960 cc, 2T.
KAWASAKI SXR – max 1200 cc, 2T.

KAWASAKI SXR BULLET  – max 1200 cc, 2T.
YAMAHA SJ – max 1200 cc, 2T.

4.2.4 До змагань у класі LITES 2T допускаються такі судна:
KAWASKI SXR800 та YAMAHA SJ700.
Усі судна класу LITES 2T повинні бути в заводській комплектації (OEM), крім дозволених модифікацій правилами УФА. Будь-які інші зміни заборонені.

А саме такі модифікації корпусу:

1. допускається ремонт корпусу, але так, щоб відремонтована площина не виступала більш ніж  2 мм від OEM;

2. допускається встановлення не більш чотирьох спонсонів, які мають бути не більш ніж 1 524 мм у довжину. Допускається заміна, модифікація, переміщення заводських спонсонів. Ширина судна із спонсонами у горизонтальній площині не повинна перевищувати ширину ОЕМ плюс 100 мм;

3. дозволяється заміна забортної решітки водомета, але решітка не має виступати більш ніж 12 мм від площини корпусу, де вона встановлюється;

4. дозволяється заміна плити водомета, але плита повинна мати таку саму ширину, що і ОЕМ плита, та довжину не більш ніж 100 мм від ОЕМ плити, та не має виходити більш ніж 12,7 см від крайньої точки палуби;

5. дозволяється заміна бампера, руля, колонки, курка, килима;

6. дозволяється встановлення помпи для відкачки води.

Двигун 2Т:

1) допускається розточування циліндрів двигуна або заміна (Kawasaki SXR750, YAMAHA 760 64X11311-00-94/85). Розточування тіла циліндра заборонені. Компресія, вигляд купола, довжина юбки та матеріал поршнів повинен бути як в ОЕМ. Допускається збільшення чи зменшення ваги поршня, але не більш ніж 25 % від ваги ОЕМ;

2) допускається ремонт колінвала або заміна (Kawasaki HR4061, YAMAHA HR4003/WSM010-1025). Але довжина шатунів, шеєк та матеріал повинні бути як в ОЕМ. Допускається збільшення чи зменшення ваги колінвала, але не більш ніж 5 % від ваги ОЕМ;

3) допускається ремонт картера, але без зміни конфігурації;

4) не допускаються будь-які внутрішні полірування, шліфування та зміни корпусу двигуна;

5) допускається встановлення кільця в ОЕМ вихлоп;

6) систему охолодження можна змінювати (шланги, хомути, напрямок…). Не допускається збільшення вхідного отвору чи свердління допоміжного отвору/контуру; 

7) допускається заміна стартера, подушок двигуна; 

8) допускається відключення системи зміщування масла;

9) допускається заміна прокладок, підшипників, електричних дротів, шлангів. Але усі замінені запчастини повинні бути такого ж типу як ОЕМ. Прокладка головки повинна бути не товще ніж 1,55 мм та не тонше ніж 0,005 мм від ОЕМ. Прокладка циліндра повинна бути не товще ніж 0,8 мм;

10) допускається заміна гільз, але матеріал, профіль та тип має бути як у ОЕМ гільз;

11) зламані шпильки чи зірвані різьби можуть бути відновленні тільки  розміром як ОЕМ;

12) не допускається заміна болтів, гайок та іншого кріплення на титанові. Заміна можлива тільки на ОЕМ кріплення такого ж типу; 

13) допускається заміна жиклерів, голки та пружини голки. Допускається встановлення підкачки палива для холодного старту двигуна, встановлення повітряного фільтра. Заслінка підсосу може бути знята. Будь-які інші зміни карбюратора забороняються;

14) паливна система має бути повністю закритою. Не допускаються жодні протікання палива.  Будь-які зміни в паливній системі забороняються, дозволяється тільки встановлення допоміжного фільтра, кришки бака та обхід паливного крана;

15) допускається заміна батареї без зміни кріплення;

16) забороняється будь-які зміни в електричній системі. Дозволяється лише зміна електричного блока, але усе з’єднання повинні бути ОЕМ. Забороняється встановлення будь-яких допоміжних датчиків. Дозволяється відключення ОЕМ датчика температури;

17) зміна кута випередження запалювання дозволяється лише поворотом плити кріплення;

18) дозволяється встановлення будь-яких свіч запалювання.

Водомет:

1)  допускається зміна чи модифікація імпелера, без зміни діаметра;

2)  допускається зміна чи модифікація втулок водомета, без зміни діаметра;

3)  будь-які модифікації корпусу водомета заборонені, в  тому числі встановлення сопла, конуса або інших систем, поліровка, піскоструй та інше.

4.2.5    У OPEN класі можуть брати участь двотактні судна, якщо об’єм двигуна сягає не більше 1 300 см3 та з чотиритактним двигуном з нагнітачем та турбонагнітачем не має перевищувати 1 800 см3.  Допускаються будь-які зміни, але усі зміни в судні мають бути безпечними, не погрожувати життю. Судно допускається до змагань лише при схваленні його Головним суддею та технічним директором.

4.2.6    Рівень шуму не має перевищувати 86 децибелів на 25 м.

4.2.7    Паливо для двигуна має відповідати всім стандартам.

Допуск до перегонів дає технічний директор або головний суддя на технічній комісії.

4.3.1 RUNABOUT

4.3.2 До класу Runabout входять ті, в яких вміщається декілька людей і де є сидіння. Поділяється на три  класи: OPEN, LIMITED та SPARK.

4.3.3  До змагань у класі LIMITED допускаються судна чотиритактні без доробок та турбонагнітача об’ємом до 1 800 см3 (дозволяється встановлення спонсонів, руля, водометної плити, забортної решітки водомета та модифікація водомета без зміни корпусу водомета). Допускаються двотактні з доробками об’ємом  до 1 300 см3. Допуск до перегонів дає технічний або Головний суддя на технічній комісії.

4.3.4 У OPEN класі можуть брати участь судна із чотиритактними двигунам, якщо об’єм сягає не більше 2 000 см3; двотактні з об’ємом до 1 300 см3. Допускаються будь-які зміни, але всі зміни в судні мають бути безпечними, не погрожувати життю. Судно допускається до змагань лише при схваленні його Головним суддею та технічним директором.

4.3.5 До змагань у класі SPARK допускаються судна на платформі SEA-DOO SPARK та YAMAHA EX без доробок та турбонагнітача у заводській комплектації (ОЕМ). Дозволяється встановлення спонсонів, руля, водометної плити, забортної решітки водомета, повітряного фільтра та модифікація водомета без зміни корпусу водомета. Допуск до перегонів дає технічний або Головний суддя на технічній комісії.

4.3.6 Рівень шуму не має перевищувати 86 децибелів на 25 м.

4.3.7 Паливо для двигуна має відповідати всім стандартам.

4.4 Змагання у фрістайлі

4.4.1 До плавзасобів FREESTYLE входять  човни, на яких кермач стоїть і керує човном за допомогою обертового керма.

4.4.2 FREESTYLE ділиться на два класи: AMATEUR FREESTYLE та PRO FREESTYLE.

4.4.3    До змагань у класі AMATEUR FREESTYLE допускаються судна з об’ємом двигуна до 1 200 см3 з ОЕМ корпусом, або судна з об’ємом двигуна до 900 см3 з Aftermarket корпусом. Допуск до перегонів дає технічний директор або Головний суддя на технічній комісії.

4.4.4 До змагань у класі PRO FREESTYLE допускаються судна об’ємом двигуна до 1 400 см3. Дозволяється будь-які зміни мотора чи корпусу. Допуск до перегонів дає технічний директор або Головний суддя на технічній комісії.

4.4.5 Паливо для двигуна має відповідати всім стандартам.

5. Технічний огляд

5.1 Технічний огляд перед початком змагань

5.1.1 Будь-яка заявка на участь у змаганнях  підлягає інспекції  за вимогою Головного судді та технічного директора. До обов’язку учасника входить представити своє обладнання технічному директорові у відповідний день для технічного огляду.

5.1.2 Технічний огляд перед змаганнями є обов'язковим для всіх видів змагань. Технічний огляд перед змаганнями підтверджує, що це судно відповідає вимогам цього класу. Вся екіпіровка учасника, в тому числі шолом, чека та інше, повинні пройти технічний огляд.

5.1.3 Технічний директор може заборонити участь у змаганні судна, яке не відповідає технічним вимогам Федерації.

5.1.4. Технічний директор може застосовувати пломбування двигунів та інших частин гідроцикла. Відповідальність за збереження пломби несе учасник.

5.1.5 Всі судна, які призначені для участі в змаганнях у санкціонованих заходах Федерації, повинні бути перевірені згідно з відповідними правилами, а саме:

Захисне обладнання пілота:

• рятувальний жилет та захист спини, для класу RUNABOUT обов’язково захист ніг;

• шолом, який покриває повністю всю голову (виняток: шолом не є обов'язковим для учасників дисципліни «Freestyle»);

• взуття, рукавиці та окуляри.

Корпус і палуба:

• загальна інспекція, для перевірки наявності тріщин або пошкоджень;

• огляд корпусу для перевірки наявності предметів, які можуть бути небезпечними;

• номери та фон мають бути розбірливими та відповідати стандарту Федерації;

•  гнучка буксирна петля має бути прикріплена до носу судна;

• буксирні гачки, що виходять за межі площини корпусу, мають бути видалені;

• дросельний важіль має працювати вільно;

• чека має вільно від’єднуватися та глушити двигун.

Моторний відсік:

• хомути шлангів повинні бути надійними;

• акумулятор  повинен бути закріпленим;

• вихлоп повинен бути надійним;

• паливний бак повинен бути безпечним;

• карбюратор та паливна система не мають протікати, всі паливні шланги повинні бути захищені.

5.1.6 Логотип Федерації та емблеми спонсора повинні бути зображені на транспортних засобах та одязі учасника під час кожної події, як це визначається положенням змагань.

5.2  Технічний огляд під час та після завершення змагань

5.2.1  Пропонована процедура технічної інспекції полягає в тому, щоб вилучати та інспектувати перші три судна в кожному класі. А втім, рішення про фактичне число суден, які мають бути інспектовані, приймає Головний суддя та технічний директор.

5.2.2  Технічний директор залишає за собою право перевірити будь-яку частину  судна учасника в будь-якому класі та в будь-який час. І учасник, який відмовляється від технічної перевірки судна, може бути покараний за рішенням Головного судді недопуском до старту або виключенням зі змагань.

5.2.3 Перевірене судно може бути повністю розібраним  інспекційною групою.

5.2.4 Пілот або механік  пілота є єдиними особами, які можуть перебувати разом з човном на території, де проходить технічний огляд. Учасник може дозволити іншому механіку зайняти місце свого механіка.

6. Класифікація учасників змагань

6.1. Класифікація учасників змагань

6.1.1. Федерація не перевіряє вміння кожного учасника санкціонованих подій та не судить їхню компетенцію. Але залишає за собою право проводити тестування пілота, який перший раз бере участь у змаганнях.  Учасники самі несуть  відповідальність за свою безпеку.

6.1.2 Федерація ділить пілотів на чотири класи: юніор, початківець, PRO, жінки та MASTER.

6.2 Юніор

6.2.1 В цілому політика Федерації вимагає, щоб учасники були віком від 16 років або старше для всіх видів змагань. За винятком Юніорів 8–15 років, які допускаються в клас Ski Division LITES 2T, та Юніорів 10–15 років, які допускаються в клас RUNABOUT SPARK.

Допуск до дорослих заїздів, можливий тільки, якщо є заява батьків. При цьому в останній заїзд дорослих (в незалік), якщо юніор приїхав на 1 або 2 місце за результатами своїх юніорських заїздів. Остаточне рішення приймає Головний суддя змагань, за умови, що у дорослих спортсменів немає зауважень.  

Обов’язково згода батьків у письмовій формі.

6.2.2 Федерація вимагає, щоб відмова від відповідальності була підписана та нотаріально завірена обома батьками або опікунами, якщо  учасник молодше 18 років. Свідоцтво про народження або паспорт має бути пред’явленні для підтвердження віку.

6.3 Початківець

6.3.1 Клас Початківців надається як ввідна категорія для тих спортсменів, які хочуть ознайомитись з цим видом спорту та самі переконатися скільки задоволення можуть принести перегони. Він відкритий для всіх початківців. Початківці, які вже брали участь  у трьох або більше змаганнях Федерації та отримали ліцензію пілота, мають брати участь у класі PRO.

Учасники Початкового класу можуть  змагатись у класі суден «Skі Division LITES  2T або SuperStock», або «Runabout LIMITED чи SPARK».

6.4 Професіонал (PRO)

6.4.1 До Pro класу належать ті спортсмени, які мають значний досвід у змаганнях і демонструють неабияку майстерність. Учасники класу Pro мають право змагатися в будь-якому класі суден.

6.5  Жінки

6.5.1  Жіночій клас це окремий клас для жінок-учасниць, які обирають змагання в цих категоріях, загалом для отримання балів, нагород або грошових винагород.

6.5.2  Клас Жінки дисципліни «Кільцева гонка» може брати участь у змаганнях на суднах класу «Skі Division SuperStock, LITES 2T» та «Runabout Limited, Spark».

6.6 Master

6.6.1  До класу MASTER допускаються ті учасники, яким виповнилось 35 років або більше. Учасники класу MASTER мають право змагатися у будь-якому класі суден.

7. Безпека

7.1 Безпека

7.1.1 Федерація перевіряє маршрути, де проводяться санкціоновані заходи Федерацією. Учасники несуть  повну відповідальність за свою безпеку на санкціонованих змаганнях Федерацією. Учасники, які сумніваються в компетенції організаторів змагань, у безпечності їхнього маршруту, або непевні щодо стану своїх суден, сумніваються в компетенції конкурентів, мають відмовитися від участі в змаганнях та запросити повернення внеску учасника перед початком самих змагань.

7.1.2 Організатор повинен максимально сприяти безпеці змагань з метою забезпечення дотримання всіх правил, що стосуються або спрямовані на безпеку та будь-яку іншу діяльність, що спрямовані на забезпечення безпеки проведення змагань. Федерація не бере участі і не наглядає за проведенням змагань і не бере на себе відповідальності визначати заходи безпеки. Це є прямим обов’язком організатора.

7.1.3 Санкціоновані  Федерацією заходи можуть використовувати маршрути, що проходять по громадських водних шляхах, а також організатори не несуть відповідальності за їхній стан або за дії інших осіб, які користуються державним водним шляхом.

7.1.4 При змаганнях на далеку відстань, якщо було поранено одного з учасників або про несправність судна,  учасник повинен попередити  тих офіційних представників змагання, які перебувають найближче.

7.1.5 Якщо учасник або член команди покидає гонку, то він повинен про це негайно повідомити Головного суддю. Учасник або команда можуть бути оштрафовані про неповідомлення або повідомлення про це через певний проміжок часу.

7.1.6 Вся паливна система є замкненою системою. Судна не повинні випускати чи зливати паливо в жодному разі, коли мотор працює або не працює. Потрібно використовувати оригінальні бензобаки та їх не можна міняти. Заливна горловина бензобака може бути змінена. Заливна горловина бензобака повинна бути розміщена  на палубі і бути закритою так, щоб не виливалось паливо. Не дозволяється використання додаткових паливних резервуарів.

7.1.7 Заправка і дозаправлення паливом повинні виконуватися в місцях з вогнегасниками та зазначених Головним суддею чи організатором змагань.

7.1.8  Головний суддя може заборонити заправку палива, якщо це загрожує глядачам, учасникам або самим гонщикам. Рішення Головного судді є остаточним.

7.1.9  Учасники можуть бути покарані за розлив палива.

7.1.10 Швидкість судна учасника має бути 10 км/год при вході і виході з  доріжки, яка веде до технічних зупинок та заправок. Ті учасники, які перевищуватимуть швидкість, будуть оштрафовані.

7.1.11 Будь-який учасник, який зайшов на заборонену зону для навігації, буде оштрафований.

7.1.12 Жоден учасник, який перебуває в стані алкогольного сп’яніння або під дією наркотиків, не може бути допущеним до участі в змаганнях. Забороняється вживати спиртні напої та палити всім, хто перебуває на території, де відбуваються змагання.

7.1.13 Будь-який спортсмен, дії якого становлять небезпеку для інших, або його поведінка є неадекватною, може бути оштрафованим.

7.1.14  Не менш ніж один вогнегасник повинен бути закріплений за учасником, а також вогнегасник має бути легко  доступним і розміщуватись у відповідному місці.

8. Загальні процедури

8.1 Загальні процедури

8.1.1 Федерація проводить змагання за такими видами: кільцева гонка, слалом, фрістайл, довготривалі перегони.

8.2 Кільцева гонка

8.2.1 Кільцева гонка – це змагання на швидкість та майстерність, в якому беруть участь багато спортсменів, які виконують маршрут, що складається з багатьох кругів з лівими чи правими поворотами. Можуть бути присутні перешкоди (наприклад, бруси, пандуси). Судно, яке бере участь у змаганнях,  повинно відповідати критеріям класу Федерації. Кільцева гонка проводиться за будь-яких погодних умов, крім шторму більш ніж 6 балів за шкалою Бофорта.

8.2.2 Всі учасники повинні повністю ознайомитися з місцем розташування буїв. Ніс судна повинен чітко обійти кожен буй. Учасник, який  не попав на буй, має право обійти штрафний буй тільки на колі, на якому пропустив буй, якщо учасник цього не зробив, на нього будуть накладені штрафні санкції (за кожен буй учасник отримує 2 бали штрафу). Учасник, який обходив штрафний буй, повинен поступитися дорогою учаснику, який проходить по основній трасі. Заборонено без необхідності обходити штрафний буй.

8.2.3 Учасник, який збив буй, буде покараний, незважаючи на те, що йому або їй вдалося об'їхати штрафний буй.

8.2.4 Ідентифікація буїв: червоний буй означає поворот вліво. Жовтий – вправо. Блакитні та іншого кольору буї мають спеціальні значення. Головний суддя змагань пояснює значення кожного з них під час зібрання учасників.

8.2.5  Фінішна лінія – є два буї, які чітко марковані контрастними кольорами або словом «Фініш». Учасник, який неправильно пересік фінішну лінію, вважається таким, що не закінчив перегони, і має право проїхати ще одно коло та фінішувати. Не допускається повернення назад з метою знову пересікти фінішну лінію.

8.2.6  Фініш: задля здобуття перемоги перед лінією фінішу спортсмен та його/її судно повинні прийти разом та водночас. Гонщик повинен повністю керувати своїм судном задля зарахування проходження маршруту.

8.2.7 Перегони проводяться згідно «Плану проведення змагання» в якому вказуються для усіх класів розклад, кількість заїздів, тривалість. Якщо інше не прийняте Головним суддею. Учасник  зобов’язаний дотримуватись розкладу.

8.2.8  Кільцева гонка проводиться згідно «Плану проведення змагання» в три  етапи (заїзди) для  усіх класів Ski Division та Runabout.

Перемагає учасник, який отримав найбільшу кількість балів за всі заїзди.

8.2.9 Учасник, який проїхав менш ніж 1\3 дистанції заїзду, балів не отримує.

8.3 Слалом

8.3.1 Слалом – це змагання на час, яке вимагає від учасника виконувати зигзагоподібні повороти вліво і вправо від встановлених буїв. Судно, яке бере участь у змаганнях,  повинно відповідати критеріям класу Федерації. Слалом проводиться за будь-яких погодних умовах, крім шторму більш ніж 2 балів.

8.3.2   Кожному учасникові буде дозволено здійснити два заходи на маршрут. Заїзди та урахування балів проводиться таким чином: учасник проїжджає по кожній з двох доріжок слалому по два рази; найкращій час по кожній доріжці складається; виграє учасник із меншим загальним часом.

8.3.3 Час учасника, який пропустив буй в слаломі, вважається нульовим.

8.4  Фрістайл

8.4.1 Фрістайл – це змагання, щоб показати майстерність та досвід учасника у виконанні важких, складних та творчих маневрів протягом встановленого періоду часу, і бали присуджуються колегією суддів.  Судно, яке бере участь у змаганнях,  повинно відповідати критеріям класу Федерації.

8.4.2 Змагання проходять в три етапи. Два етапи у перший день, третій – у другий день змагань.

8.4.3   Послідовність виступів визначається на брифінгу спортсменів методом жеребкування для першого заїзду. Послідовність другого заїзду визначається за результатами першого заїзду, а саме учасник, який отримав найменшу кількість балів, виступає першим.

 8.4.4 Виступ триває 3 хвилини для класу AMATEUR FREESTYLE та 2 хвилини для класу PRO FREESTYLE. Кожен учасник дисципліни «Фрістайл» має позначати початок виступу підняттям руки над його головою (але після підняття маршалом зеленого прапора). Час починають лічити після першого зробленого учасником трюку. За 15 секунд до закінчення часу маршал піднімає зелений прапор та робить один короткий свисток. Червоний прапор та тривалий свисток означає закінчення часу. Маневри, трюки  та інші прийоми виконуються тільки у відведеному Головним маршалом місці.

8.4.5 Учасника судять чотири особи за шкалою балів від 1 до 10, де 10 є найкращою оцінкою, допускається оцінки з десятими (1.1, 3.4, … ).

8.4.6  Оцінки виставляються за такі категорії: важкість трюку, різновид трюку, чистота трюку та кількість трюків. 

8.4.7 Кожен суддя оцінює свою окрему категорію. Головний суддя змагань розподіляє перед початком змагань між суддями категорії.

8.4.8  Виступ з великими труднощами та з мінімальними помилками, приносить більше балів, ніж звичайна з меншими труднощами та  з меншою кількістю або без жодної помилки.

8.4.9  Учасник не отримує жодних балів чи оцінок, якщо його виступ триває менше ніж одна хвилина.

8.4.10  Судді  присудять мінімум 6 балів, якщо виступ тривав повні 2 хвилини та виступ був повністю завершений.

8.4.11  У разі рівності балів у боротьбі зі призове місце, кожен учасник показує ще один виступ тривалістю 1 хвилина.

8.4.12  Маневри, трюки  та інші прийоми, які можуть створити небезпеку для гонщика, глядачів, екіпажу і офіційних представників повинні бути заборонені.

8.4.13  Тільки одна людина може бути на судні під час виступу. Лише одне судно  може використовуватись учасником під час виступу.

8.5 Довготривалі перегони

8.5.1  Довготривалі перегони – це перегони на велику дистанцію, які можуть чи можуть  не включати в себе необхідні повороти. Судно, яке бере участь у змаганнях,  повинно відповідати критеріям класу Федерації.

8.6 Спеціальні види змагань

8.6.1 «Спеціальні» види змагань – це змагання, де беруть участь судна, які відповідають технічним вимогам Федерації, які не є небезпечними для учасників. Наприклад: змагання з перешкодами, естафети, австралійські перегони, розважальні шоу-змагання, які заохочують учасників до змагань, випробовують їхню майстерність та демонструють спільний виступ учасника та його машини. Організатор може визначати ці події, але за попередньою згодою Федерації. Судно, яке бере участь у змаганнях,  повинно відповідати критеріям класу Федерації.

8.7  Загальні процедури перед стартом

8.7.1 У зв'язку з різною береговою лінією і різними водними умовами, тип старту буде роз’яснено на зібранні учасників.

8.7.2 Судно треба підвести до стартової лінії, щоб воно залишалось у нерухомому стані.  Всі судна повинні почати свій маршрут із  визначеної стартової ділянки після команди маршала під час тренувань і під час самих змагань. Старт з будь-якого іншого місця вважається недійсним та може призвести до дискваліфікації пілота за рішенням Головного судді.

8.7.3  Максимальна кількість суден під час змагань дисципліни «Кільцева гонка»  не повинна перевищувати такі цифри:

          КЛАС                SKI DIVISION         RUNABOUT

ЮНІОР\ЖІНКИ                 12                         8

Початківець                      12                        10

PRO                                  18                         16

MASTER                           18                         18

8.7.4  Метод визначення стартової лінії під час гонки або кваліфікаційних перегонах визначає головний суддя змагань. Число учасників та місце, де вони стоять, буде стартовою позицією, від полюса до зовнішнього краю. (Поул-позиція є завжди ближча до першого поворотного  буя). Головний суддя змагань може встановити лінію стартової позиції для учасників змагань залежно від їх кваліфікації. Якщо стартова лінія ділиться на дві частини, тоді стартова позиція визначається методом жеребкування для першого заїзду. Для решти заїздів – стартова позиція визначається згідно з результатами попереднього заїзду.

 8.7.5  Головний суддя змагань може покарати того учасника, старт якого завадив іншим спортсменам або створив аварійну ситуацію.

8.7.6 Пошкоджені судна можуть бути вилучені зі змагань, якщо, на думку Головного судді змагань, вони становлять загрозу для глядачів, учасників та самого власника цього судна. Рішення Головного судді змагань є остаточним.

8.7.7  Використання другого або резервного судна, у зв'язку з неполадками  або іншими причинами, які роблять судно непрацюючим, допускається за умови, якщо воно відповідає вимогам цього класу та пройшло технічну комісію. Головний суддя змагань має право вносити зміни в регламент змагань.

8.8 Загальні процедури

8.8.1 Якщо є резинова стартова лінія, учасники повинні стояти за її межами і  не створювати жодних перешкод для старту. Максимальна відстань від стартової стрічки може сягнути 60 см. Є лише один старт. Учасники повинні перебувати на стартовій лінії перед стартом змагань (учасник не може брати участь у змаганні, якщо він не почне перегони зі стартової лінії).

8.8.2 Коли Стартовий піднімає картку «2» або на червоний сигнал світлофора, то учасники повинні завести двигуни.

8.8.3 Після затвердження всіх учасників, стартовий піднімає картку «1» або звучить сирена світлофора. Протягом 3–10 секунд картка «1» повертається на 90 градусів або зелений сигнал світлофора – це означає старт (відпускається стартова резинка). Змагання  починаються з того моменту, коли судна перейшли за стартові ворота.

8.8.4  Інші методи старту можуть бути використані, але після попереднього схвалення Федерацією.

8.8.5  Старт перегонів може бути зупинений тільки тоді, коли буде показано карту «2» або на червоний сигнал світлофора. Після того, як стартовий показав карту «1» або звучить сирена світлофора,  старт вже не може бути призупиненим. Як судно, так і учасник повинні перебувати виключно на стартовій лінії для того, щоб отримати затримку  в дві хвилини.

8.8.6  Тільки один асистент і один механік має право перебувати в зоні старту. Клас «Runabout» може мати двох асистентів. (Головний суддя змагань може дозволити і більше асистентів  залежно від водних умов). Асистенту не дозволяється використовувати канат й інші пристрої, щоб тримати судно учасника. Всі інші особи, за винятком посадових осіб або представників ЗМІ, повинні перебувати поза межами зони старту.

 8.8.7  Учасники класу «Ski Division» не повинні ставити ноги або коліна на платформу моторного судна до старту. Обидві ноги повинні бути на землі. Учасники повинні зайняти позицію стоячи на своїх суднах зразу після старту або перед першим поворотним буєм. Жодному учаснику не дозволено використовувати прилади, які допомагають при старті, лише у разі якщо всім учасникам буде надана така можливість, і якщо про це було оголошено Головним суддею. Ті учасники, які не дотримуватимуться цих правил, будуть оштрафовані.

8.8.8  Спортсмени класу «Runabout» можуть почати змагання зі стартової позиції та можуть сидіти під час перегонів. Жодному учаснику не дозволено використовувати прилади, які допомагають при старті, лише у разі коли всім учасникам буде надана така можливість, і якщо про це оголосив Головний суддя. Ті учасники, які не дотримуватимуться цих правил, будуть оштрафовані.

8.9  Загальні процедури рестарту

8.9.1 Головний суддя змагань може оголосити рестарт на свій розсуд. Причини рестарту можуть бути такими (але вони необмежені): фальстарт, загублений буй, нещасний випадок на першому колі за участю декількох учасників, перевертання судна одного з учасників, яке створює небезпеку для інших учасників.

8.9.2 Всі судна будуть зупинені, коли буде піднятий  червоний прапор. Маршал повідомить спортсменів, коли потрібно повернути судна, і пізніше потрібно повільно повернутись на місце рестарту. Будь-який учасник, який став причиною зупинки змагання, а пізніше причиною рестарту, буде оштрафований.

8.9.3 Якщо оголошено рестарт, гонщики, які не брали участі в старті,  не можуть бути допущеними до рестарту. Винятком із цього правила можуть бути лише ті випадки, які зазначались на брифінгу учасників або надруковані, або оприлюднені перед початком змагань.

8.9.4 Учасник, який зробив старт не за правилами і спричинив рестарт, повинен рестартувати із цієї самої позиції, але з незаведеним двигуном та піднятою чекою над головою.

9. Загальні правила змагань

9.1 Загальні правила змагань

9.1.1 Ці Загальні правила змагань будуть застосовуватися до всіх  санкціонованих заходів та всіх класів Федерації.

9.1.2 Всі члени Федерації та весь персонал змагань, власники, механіки, екіпаж, спонсори та організатори повинні бути ознайомлені з правилами та дотримуватись їх.

9.1.3 Збори учасників: Збори учасників (брифінги) повинні проводитись в заздалегідь визначений час та визначеному місці. Присутність всіх учасників або представників команд є обов’язковою. Збори проводяться Головним суддею або офіційними представниками від Головного судді.  Під час зборів може відбутись перекличка, щоб перевірити присутність усіх учасників. Ті учасники, які не прийшли або запізнились на збори, можуть бути оштрафовані або дискваліфіковані за рішенням Головного судді.

9.1.4 Федерація має право відмовити в участі  будь-якому  учасникові, якщо, на його думку, він несе небезпеку для глядачів і самих учасників.

9.1.5 Всі судна повинні пройти попередній технічний огляд перед змаганнями. Федерація  має право не допустити до змагань судно, яке не відповідає технічним вимогам Федерації.

9.1.6 Федерація має повноваження для зупинки або завершення будь-якого   змагання, якщо він вважатиме це за потрібне для забезпечення безпеки учасників, глядачів або посадових осіб, через технічні проблеми.

9.1.7 Максимальна кількість учасників на одному транспортному засобі – одна особа. Не допускається участь двох або трьох учасників під час змагань.

9.1.8 Навмисне блокування судна, яке йде позаду, може призвести до штрафу, якщо так вважатиме Головний суддя.

9.1.9 Забороняється йти за протилежним курсом, від того, на якому відбувається змагання. Учасник, судно якого вийшло з-під контролю, має право розвернути його та продовжити курс, але за умови, якщо курс є вільним. Учасник має дати право вільного проходу іншим учасникам. Учасник, який буде рухатись неправильним шляхом, може бути оштрафований.

9.1.10 Якщо з будь-якої причини учасник змушений зупинитись або змінити курс під час змагання,  то передусім учасник має зійти з траси у безпечний спосіб, щоб не створювати небезпеки або перешкод іншим учасникам.

9.1.11 Учасник, який втратив контроль над керуванням судна, або який впав чи зупинився, повинен підняти одну або дві руки  вгору, щоб вказати, що він або вона не постраждали. Входження на трасу повинно бути безпечним та обережним, не перешкоджаючи проходженню інших учасників змагання, та за командою маршала.

9.1.12 Учасник після зіткнення має права продовжити змагання ТІЛЬКИ після дозволу Головного судді або Головного маршала.

9.1.13 Маршали змагань: гонщики не можуть отримати  допомогу на трасі  ні від кого, крім маршалів. Якщо необхідна механічна чи інша допомога, то в такому разі учасник повинен безпечним шляхом покинути трасу. Учасник, який ввійшов на трасу небезпечним шляхом, може бути оштрафованим. Рішення Головного судді є остаточним.

9.1.14  Усі пілоти обов’язково повинні проїхати трасу під час офіційних тренувань не менш п’яти кіл. Пілоти, які під час тренування не проїхали п’ять кіл, до старту допущені не будуть.

9.1.15  Учасники класу «Ski Division» повинні стояти на ногах на платформі протягом усієї гонки. Дозволяється вставати на коліна лише між буями на прямому відрізку траси.

9.1.16. Забороняється учасникам на старті до першого стартового буя робити «crossing» (різка зміна траєкторії).

9.1.17. Учасник, який пропустив буй на стартовому колі,  буде покараний у вигляді плюс одне коло (+1). 

9.1.18. Учасник, який пропустив більше двох буїв чи навмисно один буй (навіть у разі аварійної ситуації),  буде оштрафований.

9.2  Правила використання прапора

9.2.1  Ці правила використання прапора застосовуються в цілому до всіх форм змагань Федерації, в тому числі і до закритих, довготривалих змагань, слалом, фрістайл та інших спеціальних заходів.

9.2.2  Зелений прапор означає початок гонки або те, що гонка продовжується.

9.2.3 Жовтий прапор: попереджає про небезпеку на трасі. Після того, як жовтий прапор підняли, учасники повинні продовжувати свій курс з обережністю та усвідомлювати можливість небезпеки; проте, вони можуть продовжувати змагання належним чином але не мають право обганяти доти, поки є жовтий прапор. Обгін може призвести до штрафу, якщо так вважатиме Головний суддя.

9.2.4 Червоний прапор означає, що необхідно негайно зупинитися, незалежно від позиції судна на трасі. Червоний прапор буде використаний, якщо, на думку Організатора, Головного Маршала чи Головного судді змагань, гонка стала небезпечною. Учасник, якому маршал показав червоний прапор, дискваліфікується,  і він повинен залишити трасу негайно по команді маршала.

9.2.5 Білий прапор інформує, що лідер розпочав останнє коло.

9.2.6 Синій прапор означає, що до пілота наближається лідер і пілот має обов’язково пропустити лідера.

9.2.7 Шаховий прапор: знаменує завершення гонки або змагань. Якщо учасник пройшов шаховий прапор, то він завершує останнє коло, не заважаючи іншим учасникам, та по команді маршала покидає трасу. Учасники повинні повернутись у закритий парк з обережністю та належним чином. Учасники змагань повинні передусім  пройти технічний огляд після гонки.

9.3 Реєстрація пілотів

9.3.1 Будь-який клас, за винятком фрістайлу, може бути ліквідований, якщо є менше ніж 3 заявки на участь на момент закінчення реєстрації (фрістайл  вимагає лише одного учасника). У разі мінімальної кількості заявок на змагання  в класі, класи можуть бути об'єднані. Учасник може бути оцінений за іншою шкалою оцінювання та призовий фонд може бути сплачено на розсуд  організатора  згідно з угодою із Федерацією.

9.3.2 Плата за реєстрацію в змаганнях (стартовий внесок) буде регулюватися організатором за згодою Федерації.

9.3.3 Учасник може вступити до декількох класів, до яких він/вона хоче. Проте тільки певні класи можуть розраховувати на загальні чемпіонати.

9.3.4 Якщо в учасника виникли питання, що стосуються визначення класу, то його обов'язком є проконсультуватися з офіційним представником змагань для роз'яснення цього питання.

9.3.5 Графік заходів регулюється організатором та Федерацією.

9.4  Призи та нагороди

9.4.1  Учасники або їх представники обов’язково зобов'язані відвідувати  офіційне відкриття змагань, закриття змагань  та церемонії нагородження, щоб отримати призи та нагороди. У разі неявки учасники можуть бути дискваліфіковані за рішенням Головного судді. Рішення Головного судді є остаточним, скарги не приймаються.

9.5 Система розподілу балів

9.5.1 Офіційна система розподілу балів буде діяти для всіх  санкціонованих заходів Федерації та філій Федерації.

9.5.2 Бали не будуть присуджені тим учасникам, які були  дискваліфіковані або які не отримали балів хоча б на одному колі в змаганні. Винятки можуть бути надані на національному та світовому чемпіонаті із затвердженням Федерацією.

9.5.3 Офіційна система оцінювання Федерацією класу «Слалом», «Фрістайл», «Кільцева гонка» виглядає таким чином:

Місце        Бали              Місце         Бали  

1 .............. 17                      7 .............. 4 

2 .............. 14                      8 .............. 2

3 .............  12                      9 .............. 1

4 .............. 10                     10 ..............1

5 ................ 8  

6 ................ 6

9.5.4 Офіційна система оцінювання Федерацією класу «довготривалі перегони»  виглядає таким чином:

Місце        Бали       Місце    Бали       Місце     Бали

1 ............ 400      8 .......... 340    15 .......... 312

2 ............ 380      9 .......... 336    16 .......... 308

3 ............ 368     10 ......... 332    17 .......... 304

4 ............ 360     11 ......... 328    18 .......... 300

5 ............ 352     12 ......... 324    19 .......... 296

6 ............ 348     13 .........320     20 .......... 292

7 ............ 344     14 ......... 316    21 .......... 290

Продовжуючи зростання від двадцять другого місця до сорокового, бали зменшуватимуться на один.

9.5.5 Якщо виходить нічия, то учасник з більшою кількістю перших місць, отримує вище місце. Якщо все одно виходить нічия, то учасник, який має найкращий фінішний результат, на останньому заїзді отримує вище місце.

9.6 Система нумерації суден

9.6.1 Номер учасника змагань та фон, де колір координуються згідно з класифікацією учасника.

Клас                                    Номер                    Фон

Початківець.......................Чорний.................. Білий

Жінки. .............................. Чорний .................. Білий

Pro, Master, Юніор .......... Чорний .................. Білий

9.6.2      Номер учасника змагань повинен бути розташований на обох сторонах носової частини судна.

9.6.3      Мінімальний розмір номера є таким:

Номер                  Розмір фону

Одна цифра .........20 см висота, 15 см ширина

Дві цифри ............20 см висота, 23 cм ширина

Три цифри ............20 см висота, 30 см ширина

9.6.4      Номер повинен бути розміром не менше 18 см висотою та інтервалом принаймні 13 мм один від одного. Стандартний блок-тип номера має бути без затінення або підкреслення. До обов’язку учасника входить те, щоб цифри були чіткими та їх легко можна було прочитати.

9.6.5    Всі учасники, які беруть участь у змаганнях, що проводяться за межами батьківщини, повинні вказувати код країни перед своїм номером (наприклад, «F1» для Франції, учасника під номером 1). Літери повинні бути розміром як мінімум 15 cм у висоту і повинні бути того ж самого кольору, що і гоночні номери.

9.7 Обслуговування змагань

Обслуговування змагань з аквабайку проводиться Гоночним комітетом на чолі з Головним суддею змагань. Гоночний комітет проводить змагання,  керуючись затвердженими Федерацією правилами і Положенням про змагання. До початку змагань створюються мандатна і технічна комісії.

Судді не мають права повідомляти будь-кого  про спортивно-технічні результати змагань до їх затвердження, за винятком судді-інформатора, який повідомляє в ході змагань попередні результати.

9.7.1 Гоночний комітет.

Склад Гоночного комітету призначається та узгоджується президією УФА України на рік та складається з таких членів:

Головний суддя, комісар;

–   заступник Головного судді з техніки (технічний директор);

–   головний секретар;

–   суддя при учасниках  назначається організатором та узгоджується з УФА України;

–   головний «Маршал»;

–   додаткові «Маршали»  визначаються організатором та узгоджуються з Головним суддею;

 –   директор змагань  назначається організатором та узгоджується з УФА України;

 –   лікар змагань  назначається організатором та узгоджується з УФА України.

9.7.2 Головний суддя

На всеукраїнських змаганнях головними суддями можуть бути тільки судді національної категорії, їх заступниками і старшими суддями – не нижче за першу категорію. На обласних і міських змаганнях керівні суддівські обов'язки повинні виконувати судді не нижче першої категорії.

Обов'язки:

- знати Положення про змагання;

- за представленням «Маршала» затвердити трасу змагань;

- спільно з організацією, що приймає змагання, розробити остаточну програму і регламент змагань, який вивішується на дошці оголошень до початку змагань;

- провести перед початком змагань нараду з членами Гоночного комітету і окремо з персоналом, що обслуговує;

- проводити брифінги в час, встановлений регламентом змагань;

- проводити засідання Гоночного комітету;

- після закінчення роботи мандатної комісії в перший день змагань провести брифінг з пілотами і представниками команд з рішенням всіх організаційних і спортивних питань майбутніх змагань; у разі потреби Головний суддя може розмістити на дошці оголошень спеціальну інструкцію, розроблену з урахуванням місцевих умов і містить такі відомості:

(1) додаткові заходи безпеки при проведенні тренувань і перегонів, викликані місцевими умовами;

(2) схему траси з розташуванням передстартової зони, описом її особливостей, порядком виходу судів в передстартову зону і відходу з траси після фінішу;

(3) порядок охорони спортивного табору;

- виносити ухвали щодо протестів на засіданнях Гоночного комітету;

- брати (або призначити свого представника) участь у розслідуванні нещасних випадків, зібравши письмові пояснення від усіх учасників інциденту;

- інструктувати співробітників поліції, прибулих в його розпорядження для підтримки громадського порядку;

- не пізніше наступного дня після закінчення змагань здати представникові організації, що приймає змагання, оформлені протоколи і не пізніше 5 днів після закінчення змагання здати письмовий звіт про змагання в УФА України.

Права:

-   при явній непідготовленості змагань, що не дає можливості визначити спортивні результати, незабезпечення заходів безпеки й інших умовах, затримати початок або зовсім відмінити змагання в цей день;

- внести зміни в регламент змагань, якщо це необхідно для запобігання зриву змагань і забезпечення заходів безпеки;

- змінити до початку змагань в тих же цілях дистанцію або час перегонів;

- перервати початі змагання, якщо є явна загроза безпеці учасників або третіх осіб;

- відміняти рішення окремих суддів, якщо він особисто переконався в їх помилковості;

- усувати від змагань учасників, що дозволили собі грубість щодо членів Гоночного комітету й інших осіб, нечесність у спортивній боротьбі.

Якщо при обговоренні спірних питань і розгляді протестів, думки членів Гоночного комітету розходяться, то право остаточного рішення належить Головному судді.

9.7.3 Заступником Головного судді з технічної частини є технічний директор.

Заступник Головного судді з технічної частини є головою технічної комісії змагань.

Права і обов'язки:

- організовує роботу технічної комісії змагань, що забезпечує перевірку технічного стану судів і відповідності їх класифікації;

- визначає за узгодженням з Головним суддею місце для проведення техогляду. Допуск до цього місця під час проведення технічної комісії дозволено тільки гонщику або його представнику, а також механіку;

- проводить технічний огляд всіх заявлених аквабайків до початку перегонів. У разі потреби залучає інших членів Гоночного комітету до перевірки;

- не допускає до участі судна, що не відповідають технічним вимогам правил і положення про ці змагання, а також судна, які представлені для технічного огляду пізніше встановленого часу;

- проводить технічний огляд аквабайків-призерів змагань у кожному класі після завершення серії гонок;

- готує рішення Гоночного комітету з протестів і інших спірних питань, пов'язаних із класифікацією судів і моторів;

- складає технічний звіт, якщо це необхідно, в якому детально аналізує технічні причини аварії.                

9.7.4  Головний секретар

Головний секретар підпорядковується Головному судді, керує роботою секретаріату і відповідає за організацію його роботи, за правильний і своєчасний підрахунок результатів змагань, є Головою мандатної комісії.

Права і обов'язки:

- організовує роботу технічної комісії змагань, що забезпечує перевірку технічного стану судів і відповідності їх класифікації;

- визначає за узгодженням з Головним суддею місце для проведення техогляду. Допуск до цього місця під час проведення технічної комісії дозволено тільки гонщику або його представнику, а також механіку;

- проводить технічний огляд всіх заявлених аквабайків до початку перегонів. У разі потреби залучає інших членів Гоночного комітету до перевірки;

- не допускає до участі судна, що не відповідають технічним вимогам правил і положення про ці змагання, а також судна, які представлені для технічного огляду пізніше встановленого часу;

- проводить технічний огляд аквабайків-призерів змагань у кожному класі після завершення серії гонок;

- готує рішення Гоночного комітету з протестів і інших спірних питань, пов'язаних із класифікацією судів і моторів;

- складає технічний звіт, якщо це необхідно, в якому детально аналізує технічні причини аварії.                

9.7.4 Головний секретар

Головний секретар підпорядковується Головному судді, керує роботою секретаріату і відповідає за організацію його роботи, за правильний і своєчасний підрахунок результатів змагань, є Головою мандатної комісії. 

Права і обов'язки:

- перевіряти відповідність заявлених учасників вимогам положення про ці змагання, наявність у них необхідних документів і на підставі цього скласти список учасників для затвердження на засіданні Гоночного комітету;

- на підставі даних технічної комісії і медичного огляду спортсменів скласти остаточний список учасників, допущених до старту;

- вести протоколи засідань Гоночного комітету;

- провести жеребкування учасників (якщо потрібно за умовами проведення змагань);

- у ході змагань оприлюднює попередні результати змагань, у разі такої можливості;

- приймає протести і різні заяви, що надходять на ім’я  Головного судді, і негайно докладати про них Головному судді;

- після закінчення змагань оформити протоколи і повідомити представника організації, що приймає змагання, прізвища учасників і найменування команд, що підлягають нагородженню.

9.7.5 Суддя при учасниках

Суддя при учасниках підпорядковується Головному судді і директору змагань, відповідає за порядок у спортивному таборі.

Обов'язки:

- стежити за дотриманням учасниками регламенту змагань, а також інформувати їх про всі рішення Гоночного комітету й організації, що приймає змагання, які мають до них відношення;

- відкриття і закриття змагань, побудова і виведення учасників на парад;

- своєчасне інформування учасників про час чергового заїзду;

- при виході гонщиків на старт перевірити екіпіровку гонщиків і повідомити порядок гонщиків на старті цього заїзду;

- попередити учасників і суддів про час і порядок церемоній.

У разі потреби, при великому числі учасників, на допомогу призначається декілька суддів при учасниках, що працюють під  керівництвом старшого судді при учасниках.

9.7.6 Головний «Маршал»

«Маршал» змагань підпорядковується Головному судді.

Він зобов'язаний:

перед початком змагань:

- скласти схему траси з вказівкою напрямку старту і шляху відходу учасників з траси після фінішу;

- встановити трасу змагань;

- перевірити стан траси і акваторії, очистити акваторію від плаваючих предметів (колод, трави тощо), представити трасу для затвердження Головному судді.

При проведенні паралельного слалому:

- продемонструвати правильне проходження слаломної траси;

- давати старт при проведенні паралельного слалому;

- при виконанні спортсменами спроб на слаломній трасі у разі потреби надавати допомогу гонщикам, що потерпіли аварію;

- стежити за правильністю проходження слаломної траси;

- стежити за розташуванням буїв на трасі і за розпорядженням Головного судді коректувати її.

При проведенні кільцевої гонки:

- перед початком тренування провести гонщиків по кільцевій трасі;

- вивести гонщиків на старт;

- дати старт гонці;

- під час перегонів перебувати всередині траси і за допомогою свистка і блакитного прапора попереджати аутсайдера про те, що потрібно пропустити лідера;

- у разі потреби надавати допомогу гонщикам, що потерпіли аварію;

- своєчасно доповідати Головному судді про всі порушення на трасі і про всі зсуви з місць буїв і приймати можливі заходи для установки їх на місце;

- у разі розпорядження Головного судді вивести з гонки спортсмена, який  порушує правила або створює аварійні ситуації;

- стежити за станом акваторії між заїздами.

При проведенні фрістайлу:

- стежити, щоб під час виступу у спортсмена не було жодних перешкод;

- у разі потреби надати спортсменові допомогу.

9.7.7 Лікар змагань

Лікар змагань підпорядковується Головному судді змагань.

Права та  обов'язки:

- бере участь у роботі мандатної комісії, перевіряє правомірність допуску до змагань за станом здоров'я;

- організовує та проводить медичний огляд спортсменів (у час, визначений регламентом змагань) і надає висновок про допуск до змагань, визначає стан здоров'я і можливість подальшої участі в гонках спортсменів, які потерпіли аварію (в допомогу йому призначається необхідна кількість медичних працівників з відповідним інструментарієм, медикаментами і санітарним транспортом);

- після закінчення мандатної комісії представляє Головному судді список спортсменів, які пройшли медичний огляд.

9.7.8 Комісар змагань

Комісар змагань призначається як спостерігач за змаганнями УФА України.

Обов’язки:

- спостерігати за процесом проведення змагання;

- готувати звіт про змагання і надсилати його до УФА України.

Комісар змагань не має права втручатися в рішення Головного судді змагань.

9.7.9 Комендантська команда

Комендантська команда формується і надається організацією, яка проводить змагання, в розпорядження Гоночного комітету.

Комендантська команда підпорядковується судді при учасниках та забезпечує технічну підтримку при підготовці і проведенні змагань.

Обов'язки:

- допомагає в розвантаженні спеціальної техніки і спорядження УФА України, а також техніки спортсменів;

- проводить перевірку і підготовку устаткування (буїв, елементів кріплення тощо);

- готує берегову обстановку;

- проводить збірку/розбирання (установку)  конструкцій УФА України (суддівська вежа, подіум для нагородження, звукове устаткування тощо).

9.7.10  Комісії

Мандатна комісія

Для реєстрації команд і учасників Головний суддя призначає мандатну комісію на чолі з головою.

До складу мандатної комісії входять:

- Голова – головний секретар змагань;

- члени комісії:

  • секретар;
  • лікар змагань;
  • представник страхової компанії.

Мандатна комісія перевіряє відповідність заявлених учасників вимогам положення про ці змагання, наявність у них необхідних документів, ухвалює рішення про допуск спортсменів до змагань.

Представник страхової компанії на запрошення організації, що приймає змагання, здійснює страхування гонщиків.

Після закінчення роботи голова мандатної комісії надає звіт Головному судді змагань.

Технічна комісія

Для перевірки технічного стану аквабайків під час проведення змагань Головний суддя призначає технічну комісію на чолі з головою.

До складу технічної комісії входять:

- Голова – технічний директор;

- члени комісії – помічники технічного директора.

Технічна комісія протягом змагань стежить за технічним станом судів – учасників змагань.

Обов'язки:

- Перед перегонами проводити технічний огляд судів, заявлених для участі в змаганнях, перевірити їх придатність до перегонів відповідно до вимог правил і Положення про змагання, зокрема: перевірити надійність буксировочного троса та його кріплення; перевірити надійність кріплення складових частин аквабайка; перевірити відповідність технічних характеристик аквабайка на заявлений клас; перевірити надійність кріплення та зовнішній вигляд стартових номерів, а також їх відповідність вказаним у заявці; перевірити надійність дії пристроїв аварійного виключення запалення; перевірити справність і підгонку особистого спорядження кожного учасника; перевірити надійність кермового  управління, контролювати відсутність на аквабайку видимих пошкоджень, несправностей і доопрацювань, що можуть вплинути на безпеку проведення гонки; перевірити чистоту моторного відсіку і відсутність ПММ на дні аквабайку;

- написати в талоні технічного огляду висновок про допуск кожного судна до змагань і передати ці документи до гоночного комітету;

- не допускати до участі в змаганнях технічно несправні та брудні судна;

- після закінчення змагань провести контрольний огляд судів можливих призерів змагань;

- проводити технічний огляд судів, що потерпіли аварію під час перегонів.

10. Порушення правил

10.1  Міри покарань учасників змагань

10.1.1  Головний суддя має право на дискваліфікацію, виключення та прохання покинути зону проведення змагань учасників, власників, спонсорів або членів екіпажу за такі порушення:

   • Вульгарність, образи чи інші подібні дії, які не властиві спортсменам, і адресовані посадовим особам, глядачам та іншим учасникам.

    • Недотримання правил змагання Федерації (не включаючи  неполадки обладнання).

    • Недотримання вимог стану суден.

    • Порушення правил командою технічної підтримки.

    • Вживання алкогольних напоїв, паління та  вживання наркотичних речовин.

    • Невиконання рішень офіційних осіб.

    • Словесні образи посадової особи чи  насильницькі дії щодо посадових осіб.

     • Участь у заході, коли членський квиток є недійсним  або використання членського квитка іншого учасника.

    • Надання неточної або неправдивої інформації для посадових осіб або від будь-якого офіційного документа Федерації.

10.1.2 Разом з виключенням або проханням покинути зону проведення змагань, Федерація     може    визначити  подальші  санкції,  включаючи    штрафи, втрату балів, дискваліфікації чи будь-яке поєднання зазначених вище покарань.

10.1.3 Рішення про покарання учасника за вищезазначені порушення не може бути оскаржене.

10.1.4 Будь-який учасник, який бере  участь у змаганнях на судні, яке не відповідає вимогам певного класу, після огляду технічного директора, буде дискваліфікований і йому не буде дозволено брати участь у змаганнях, а також йому не будуть присуджені бали.

10.1.5 Усі штрафи повинні бути сплачені у вигляді благодійного внеску на рахунок Федерації, після чого учасник буде мати можливість змагатись у будь-якому санкціонованому Федерацією заході.

10.2  Обов’язки учасників

10.2.1   Учасник та  члени команди технічної підтримки, підписуючи заявку на участь та звільнення від відповідальності, обирає участь у змаганнях на свій страх і ризик, визнаючи, що там може бути передбачений і непередбачений ризик, і тим самим звільняє організацію та учасників разом з їхніми спадкоємцями, правонаступниками, службовцями, представниками, агентами, працівниками та членами, спонсорські організації та власників території, де проходять відповідні заходи, від будь-якої відповідальності за поранення особи, пошкодження майна та/або нанесення шкоди репутації, які можуть бути висунені вищезазначеним учасникам, та звільняє від усіх позовів через зазначені вище пошкодження, нанесені вищевказаним сторонам, і які виникли в результаті або в зв’язку із заходом, який є передбаченим у заявці на участь, або спричинені технічними конструкціями або умовами траси, де проходить захід.

10.3 Відповідальність учасника

10.3.1    Зареєстрований учасник несе відповідальність за стан свого судна, як це зазначено в Офіційних правилах змагань Федерації. Будь-який учасник чи то йому надають спонсорські кошти, чи то він використовує судно, власником якого є інша особа, ніж зареєстрований учасник, він несе відповідальність за дотримання всіх правил Федерації. Якщо учасник або судно порушили правила класу, то учасник буде оштрафований.

10.3.2 Учасник несе відповідальність і може бути покараним за його/її особистої поведінки, а також поведінку людей його/її команди.

11. Протести

11.1 Протести

11.1.1  Учасники можуть тільки обговорювати порушення з Головним суддею змагань, якщо на це дасть згоду Головний суддя. Учасники можуть переговорити з Головним суддею за день перед початком змагань, після змагань, в період між змаганнями, або на розсуд Головного судді.

11.1.2 Після того, як були оприлюднені результати, учасники мають право подати безкоштовний письмовий протест для уточнення результатів або описання своєї точки зору на те чи інше питання протягом 30 хвилин.  

11.1.3 Усі інші протести повинні бути подані в письмовій формі не пізніше ніж через 30 хвилин після того, як результати були оприлюднені. При поданні  протесту, протестант сплачує Федерацій кошти в розмірі 500 грн. При поданні технічного протесту (супроводжується розбором гідроцикла), протестант сплачує Федерацій кошти в розмірі 3 000 грн, якщо протест не підтверджується, протестант сплачує вартість запчастин, які підлягають заміні під час розбору гідроцикла.

11.1.4  Головний суддя та технічний директор можуть, на свій розсуд, допитати будь-яку особу для отримання інформації або технічної поради.

11.1.5  Лише той учасник, що брав участь у змаганнях і вступив у той  самий клас, може протестувати проти іншого учасника цього класу.

11.1.6 Якщо вважається, що протест був поданий зі злим умислом чи є несумлінним, то протестант може бути визнаний винним у порушенні правил протесту і може бути покараний.

11.2  Апеляція

11.2.1   Апеляція або намір апеляції повинна бути подана в письмовому вигляді протягом однієї години після дискваліфікації і повинна супроводжуватися сплатою  500 грн.

11.2.2   Постанова Федерації буде винесеною протягом певного часу з дати, коли була подана апеляція.

11.2.3  Федерація має право на публікацію будь-яких рішень, що стосуються протесту або апеляцій, використовувати імена залучених у них сторін. Ці особи не мають права виступати проти Федерації або філії Федерації, Головного судді або того, хто публікує це рішення.

12. Додатки

 

Бали

+1 коло

Фінансове, грн

Зняття із заїзду

 

Зняття з гонки

Анулювання ліцензії пілота

5.1.4.

 

 

1000

+

+

 

7.1.7.

 

 

1000

+

+

+

7.1.9.

 

 

3000

 

+

+

7.1.10.

-2

 

 

+

+

 

7.1.13.

 

 

3000

+

+

+

8.8.7.

-2

+1

 

+

+

 

8.8.8.

-2

+1

 

+

+

 

8.9.2.

-2

+1

1000

+

+

 

9.1.3.

-2

+1

1000

+

+

+

9.1.8.

-2

+1

 

+

+

 

9.1.9.

-2

+1

1000

+

+

 

9.1.12.

 

+1

 

+

+

 

9.1.13.

-2

+1

 

+

+

 

9.1.15.

-2

+1

 

 

 

 

9.1.16.

-2

+1

 

 

 

 

9.1.18.

-2

+1

 

+

+

 

9.2.3.

-2

+1

 

 

 

 

9.2.6.

-4

 

 

+

+

 

9.2.7.

 

 

 

+

+

+

10.3.1.

 

 

500

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Склад технічної комісії (інспекційна група)

Технічний директор – Поляков С. В.

Технічний комісар – Герасименко А. С.

Головний маршал – Самошкін С. А.

 

 

 

Реклама

Реклама

Наші партнери

© 2012-2021 Українська Федерація аквабайку

Силки
https://www.facebook.com/UkrainianJetSkiFederation/
https://www.youtube.com/channel/UCA3WUWGhFN0qzR0xfPu5vPg
https://twitter.com/aquabikeinua
https://www.facebook.com/UkrainianJetSkiFederation/4